Nowy Targ

Nowy Targ to miasto powiatowe położone na pograniczu Gorców, Podhala i Orawy. Od czasów średniowiecznych był ważnym ośrodkiem handlowym. Do dziś krzyżują się tu najważniejsze drogi regionu – trasa z Krakowa do Zakopanego oraz z Krościenka do Czarnego Dunajca.

Nowy Targ u początków swego istnienia nazywał się Starym Cłem, co świadczy o tym, że znajdowała się tu komora celna. Prawa miejskie otrzymał jednak dopiero za czasów Kazimierza Wielkiego. Wtedy też nastąpiła lokacja miasta na prawie niemieckim. z racji swojego płożenia oraz faktu, że w okolicy grasowało wielu zbójców napadających na kupców Nowy Targ posiadał prawo do wykonywania wyroków śmierci. Tradycja ta zachowała się w potocznym nazewnictwie potoków przy granicy z Waksmundem nazywanych Szubienicznymi.

Kolejną zachowaną do dziś tradycją z czasów lokacyjnych są czwartkowe jarmarki. Przywilej ich organizacji znajdował się już w dokumentach lokacyjnych. Obecnie odbywają się one na osiedlu Bereki na wschód od centrum miasta i przyjeżdżają na nie nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości ale także Słowacy.

Miasto utrzymywało się przede wszystkim z handlu i rzemiosła jednak jego rozwój był często hamowany przez pożary oraz najazdy obcych wojsk. W końcu XVIII wieku po pożarze, który strawił większość zabudowań władze austriackie nakazały aby nowe budynki były stawiane tylko z kamienia lub cegły. Zakazano budowy domów drewnianych. Dodatkowo po pożarze zmieniono układ urbanistyczny miasta, poszerzono ulice i powiększono rynek. 

Dziś Nowy Targ to przede wszystkim duże centrum administracyjnym, handlowym i przemysłowym regionu. Słynie przede wszystkim z produkcji kożuchów i wyrobów ze skór. Oprócz tego znajdują się tu duże zakłady obuwnicze. 

Starej zabudowy zachowało się tu niewiele a do ważniejszych zabytków można zaliczyć drewniany kościół św. Anny i murowany św. Katarzyny. W mieście działa także Muzeum Podhalańskie.

Nowy Targ jest dobrym punktem wyjścia wędrówek w Gorce. Z osiedla Kowaniec wychodzą dwa zielone szlaki – na Turbacz i Stare Wierchy, a z okolic cmentarza szlak niebieski dochodzący do Bukowiny Obidowskiej.