Dębno

Między ujściem Dunajca i Białki do Jeziora Czorsztyńskiego leży Dębno nazywane niekiedy Podhalańskim. Jest to spora, licząca około 800 mieszkańców miejscowość znajdujące się w dolinie Dunajca. Jej położenie i fakt, że z trzech stron otaczają ją wody rzek i jeziora sprawia, że zdarzają się tu lokalne podtopienia. Od strony zalewu wybudowano specjalny wał zabezpieczający przed powodziami. Podobny wał posiada także położony już na Spiszu Frydman.

Dębno było lokowane w 1335 roku ale wzmianki o tutejszej parafii są wcześniejsze co każde domniemywać, że istniała tu wcześniej osada przekształcona później w wieś na prawie niemieckim. nie ma zbyt wielu informacji o dalszych losach wsi. Wiadomo, że jej mieszkańcy trudnili się przede wszystkim rolnictwem. Podczas budowy zbiornika czorsztyńskiego przeprowadzono w okolicy badania archeologiczne, które doprowadziły do odkrycia w rejonie kościoła świętego Michała fundamentów obronnego kasztelu. Na jego temat nie ma jednak żadnych informacji pisanych.

Charakterystyczny jest układ przestrzenny Dębna. Jest to wielodrożnicówka, ze zwartą zabudową. We wsi zachowało się wiele drewnianych domów i budynków gospodarczych. Niektóre z nich posiadają ciekawe zdobienia. 

Jednak najcenniejszym zabytkiem Dębna jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO drewniany kościół pod wezwaniem świętego Michała. Stoi on w północnej części wsi, blisko drogi z Krościenka do Nowego Targu. Jest to jeden z najcenniejszych drewnianych kościołów w Polsce, gotycki, z zachowanymi wspaniałymi średniowiecznymi polichromiami. Kościół znajduje się także na Szlaku Architektury Drewnianej i jest udostępniany zwiedzającym po wcześniejszym kontakcie z miejscowym księdzem proboszczem.