Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

Leżąca na zachód od Rabki, przy „zakopiance” Chabówka stała się w końcu XIX wieku ważnym węzłem kolejowym. Łączyła się tutaj kolej transwersalna ze Zwardonia do Zagórza z linią do Zakopanego. Chabówka stanowiła główny punkt przesiadkowy podczas podróży pod Tatry. Z czasem oprócz obsługi ruchu pasażerskiego stała się ważnym w regionie ośrodkiem handlu lokalnymi produktami oraz letniskiem.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku wybudowano w Chabówce parowozownię. Początkowo stacjonowało tu kilka lokomotyw. Ich liczba systematycznie rosła, osiągając w latach świetności 80 pojazdów. W latach siedemdziesiątych XX wieku trakcję do Zakopanego zelektryfikowano. Doprowadziło to do wycofania z tej trasy parowozów oraz przebudowy stacji w Chabówce. Istniejąca lokomotywownia została przeznaczona na muzeum, które przyjęło się nazywać skansenem kolejnictwa. 

Zaczynająca od zaledwie kilku obiektów ekspozycja liczy w tej chwili kilkaset eksponatów. Składają się na nią nie tylko stare parowozy ale także lokomotywy elektryczne i spalinowe, wagony, tabor specjalny służący do przeładunku produktów czy utrzymania przejezdności linii kolejowych. Oglądać można także budynki parowozowni oraz dawnej obsługi stacji. Chlubą kolekcji jest parowóz tendrzak z 1878 roku.

Duża część parowozów stojących w Chabówce jest całkowicie sprawna. Stacjonujące tu lokomotywy podczas sezonu turystycznego wykorzystywane są w tak zwanych przejazdach retro. Jest to wspaniała możliwość doświadczenia podróży dawnym wagonem wśród pięnych beskidzkich krajobrazów. 

Skansen w Chabówce co roku w sierpniu organizuje Parowozjadę. Jest to impreza podczas której można nie tylko zapoznać się z kolekcją muzeum ale także zobaczyć paradę pociągów retro i przejechać się w dawnych wagonach. Jest to wyjątkowa okazja na poznanie sposobów podróżowania przed ponad stu laty i wspaniała lekcja techniki.