Ścieżki edukacyjne GPN

Gorczański Park Narodowy należy do najlepiej dostępnych dla turystów. Oprócz szlaków znakowanych oraz spacerowych szlaków gminnych na jego terenie wytyczono także ścieżki edukacyjne. Są one przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać bardziej dokładne informacje o gorczańskiej przyrodzie, etnografii i historii. Wiodą one przez miejsca niedostępne z tradycyjnych szlaków pieszych i wyposażone są w tablice informacyjne pozwalające na samodzielne pogłębianie wiedzy. Jednocześnie GPN wydał serię mini przewodników po swoich ścieżkach edukacyjnych pozwalających na ich poznanie.

Ścieżka Dolina Gorcowego Potoku to szlak okrężny zaczynająca się w przysiółku Lubomierza Rzekach. Jej przejście zajmuje około 4-5 godzin a trasa zawierająca 10 przystanków wiedzie doliną potoku a następnie grzbietem Jaworzynki gdzie na polanach zapoznać się można z historią gorczańskiego szałaśnictwa.

Z tego samego miejsca ale w dolinę Kamienickiego potoku prowadzi ścieżka „W dolinie Kamienicy”. Można tu zobaczyć fragmenty boru bukowo-jodłowego oraz liczne osuwiska. Ciekawym miejscem jest tak zwana Papieżówka, czyli bacówka, w której w 1978 roku przebywał Karol Wojtyła.

W Ochotnicy Górnej zaczyna się z kolei dość długa ścieżka „Dolina potoku Jaszcze”. Pokazuje ona fragmenty puszczy karpackiej oraz gorczańskich łąk a także prowadzi do miejsca katastrofy samolotu Liberator z 1944 roku. Dodatkową atrakcją trasy są wspaniałe panoramy Tatr i Beskidu Sądeckiego rozciągające się z grzbietowych polan.

W leżących pod północnymi stokami Gorców Koninkach zaczynają się dwie kolejne ścieżki – „Dolina potoku Turbacz” oraz „Na Turbaczyk”. Pierwsza z nich pokazuje przede wszystkim przyrodę gorczańskich dolin potoków, natomiast druga historię osadnictwa i gospodarowania w Gorcach. Tu także znaleźć można ślady pobytu największego gorczańskiego poety Władysława Orkana.

W Porębie Wielkiej w pobliżu siedziby dyrekcji GPN wytyczono z kolei ścieżkę Park Podworski Wodzickich i Góra Chabówka. Pokazuje ona przyrodę przekształconą przez człowieka, oraz bardzo rzadki w tej chwili w Gorcach las grądowy.

Z Poręby Wielkiej wychodzi także ścieżka do Koninek przez Stare Wierchy „Wokół doliny Poręby”. Jej największą atrakcją poza wspaniałą przyroda jest obserwatorium astronomiczne na Suchorze. 

Dwie kolejne ścieżki związane są z najwyższym szczytem Gorców Turbaczem. Jedna z nich prowadzi na Jaworzynę Kamieniecką, a druga tak zwaną Partyzancką ścieżką z Łopusznej. W trakcie trasy można podziwiać wspaniałe widoki z rozległych górskich polan, a dodatkowo pogłębić wiedzę o najnowszej historii Gorców.