Obserwatorium astronomiczne na Suhorze

Na północnym grzbiecie odchodzącym od Obidowca wznosi się licząca 1000 metrów nad poziomem morza kulminacja o nazwie Suhora. Tę samą nazwę nosi znajdująca się tu polana wypasowa. Na szczycie góry mieści się najwyżej położone w Polsce górskie obserwatorium astronomiczne.

Wybudowano je w 1986 roku na potrzeby Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Miejsce wybrane zostało nieprzypadkowo. Ze względu na oddalenie od dużych aglomeracji oraz bardzo małe zanieczyszczenie powietrza Gorce posiadają wspaniałe warunki do obserwacji gwiazd. Prowadzi się tu głównie badania nad gwiazdami zmiennymi. Obserwatorium wyposażone jest w teleskop zwierciadlany umieszczony w ruchomej kopule. W 1991 roku obserwatorium na Suhorze zostało włączone do światowej sieci tak zwanego globalnego teleskopu, która pozwala na obserwację gwiazd przez 24 godziny na dobę.

Dojście do obiektu jest bardzo łatwe ponieważ znajduje się on przy zielonym szlaku prowadzącym z Koninek na Stare Wierchy przez Obidowiec. Niestety obserwatorium udostępniane jest zwiedzającym sporadycznie.