Kościół w Łopusznej

W Łopusznej na brzegu Dunajca stoi drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej i Świętego Antoniego Opata. Został on zbudowany pod koniec XV wieku na miejscu wcześniejszej świątyni. Podobnie jak inne kościoły w okolicy do początków XVII wieku składał się jedynie z nawy i prezbiterium przykrytych wspólnym dachem. Następnie dobudowano słupowo-ramową wieżę o pochyłych ścianach. 

Świątynia stoi w miejscu dość nieszczęśliwym ponieważ wezbrane wody Dunajca często powodowały mniejsze lub większe jej zniszczenia. Obecnie od strony rzeki znajduje się solidny kamienny mur.

Gotycki kościół w Łopusznej zalicza się do rozpowszechnionego w tym rejonie typu podhalańskiego. Składa się on z zamkniętego czworobocznie prezbiterium oraz szerszej nawy. Obydwie części przykryte są wspólnym kalenicowym dachem o konstrukcji więźbowo- zaskrzynieniowej. Na kalenicy posadowiona jest niewielka sygnaturka z barokowym hełmem. W budowli wyróżnia się dostawiona do nawy od zachodu wieża z izbicą zwieńczona wysokim dachem namiotowym przypominającym iglicę.

Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią patronową i figuralną z 1935 roku. Nie są to pierwsze malowidła jakie zdobiły tutejszą świątynię. Pierwotne wykonane zostały na początku XVI wieku. Ich pozostałości oglądać można na parapecie chóru muzycznego oraz na deskach z dawnego stropu. 

Wyposażenie kościoła nie jest jednolite. Przeważają elementy zmienione podczas remontu w latach trzydziestych. W ten sposób swój gotycki charakter utraciły na przykład ostrołukowe portale. Najcenniejszym zabytkiem ruchomym w świątyni jest gotycki tryptyk z około 1460 roku, wykonany w jednym z małopolskich warsztatów. Przedstawia on Koronację Najświętszej Marii Panny przez Trójcę Świętą oraz postaci świętych. Ołtarze boczne pochodzą natomiast z wieku XVII podobnie jak rzeźbiona grupa pasji na belce tęczowej.