Kościół drewniany w Rabce (obecnie Muzeum Regionalne)

Historia istnienia parafii w Rabce sięga połowy XVI wieku. Wtedy też powstał tu pierwszy drewniany kościół, który jednak po niespełna pięćdziesięciu latach uległ zniszczeniu. Nie wiadomo czy sprawiła to powódź czy pożar ale niedługo po tym wydarzeniu podjęto decyzje o budowie nowej świątyni.

Budowę kościoła św. Marii Magdaleny zakończono w 1606 roku, a w 1634 roku został on konsekrowany. Zaliczał się do popularnego na Podhalu typu świątyń składających się z prezbiterium i nawy nakrytych wspólnym kalenicowym dachem. Z czasem do głównego korpusu dobudowano zakrystię a w XVIII wieku od zachodniej strony stanęła izbicowa wieża. Jest ona dominującym elementem całego obiektu. Wieńczy ją blaszany barokowy hełm z latarnią. Z kolei na dachu nad nawą znajduje się sygnaturka z podobnym zwieńczeniem. 

Wnętrze kościoła pokrywają polichromie z początku XIX wieku, wyposażenie natomiast kompletowane było przez kilkaset lat. Z II połowy XVIII wieku pochodzą sprawne do dziś organy wykorzystywane latem podczas koncertów, na podobny okres datowane są rokokowe ołtarze boczne. Z kolei ołtarz główny jest o sto lat późniejszy i wykonano go w stylu neobarokowym.

Kościół nie jest obecnie użytkowany do celów sakralnych. W 1936 roku otwarto tu Muzeum Regionalne imienia Władysława Orkana. Prace nad jego powstaniem trwały od 1929 roku a nadanie imienia odbyło się jeszcze za życia Orkana i za jego zgodą. Inicjatorami założenia muzeum byli członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego. W muzeum zgromadzone są przede wszystkim zbiory etnograficzne obrazujące kulturę Zagórzan, grupy zamieszkującej północne i zachodnie stoki Gorców. Obejmują one stroje ludowe, przedmioty codziennego użytku, zabawki. Kolekcję uzupełniają pamiątki związane z Władysławem Orkanem. Jego zdjęcia oraz kilka namalowanych własnoręcznie pasteli.