Izba Pamięci księdza Tischnera w Łopusznej

Jedną z osób nierozerwalnie związanych z Łopuszną był ksiądz profesor Józef Tischner, filozof i humanista, autor miedzy innymi słynnej „Historii filozofii po góralsku”, w której filozoficzne dysputy włożył w usta mówiących gwarą górali. 

Jego związki z podgorczańską wsią sięgają wczesnego dzieciństwa. Choć na świat przyszedł w Starym Sączu to mieszkał w Łopusznej właśnie, gdzie jego ojciec był dyrektorem szkoły. Wracał tu także bardzo często będąc już księdzem i profesorem. Na polanie Szumalowej pod Turbaczem w połowie lat siedemdziesiątych zbudował niewielka bacówkę, w której spędzał wakacje oraz czas wolny. Powstawały tu szkice jego wykładów i książek. Przy okazji dużo wędrował po Gorcach a jeżeli tyko obowiązki pozwalały uczestniczył w mszach w Kaplicy Papieskiej pod Turbaczem. Z czasem przeniósł się do Łopusznej, gdzie często odprawiał msze i głosił kazania w miejscowym kościele. Tutaj też został pochowany na parafialnym cmentarzu.

Aby upamiętnić życie księdza Tischnera i jego związki z Gorcami  i samą Łopuszną w 2004 roku otwarto we wsi Izbę Jego Pamięci nazywaną Tischnerówką. Gromadzi ona pamiątki po księdzu profesorze, rękopisy, książki i fotografie. Druga część zbiorów to filmy dokumentalne oraz nagrania audycji radiowych i telewizyjnych z jego udziałem udostępnianych do odsłuchu na specjalnych stanowiskach.

Tischnerówką opiekuje się miejscowy Ośrodek Kultury. Udostępniana jest zwiedzającym za drobna opłatą.