Home

Dwór TetmajerówNajwiększym bogactwem przyrodniczym Gorców są ich wspaniałe lasy reglowe. Przechodzą one od przekształconej dość mocno przez działalność człowieka buczyny karpackiej w reglu dolnym do górnoreglowych lasów świerkowych. 

Nie mniej ważne jest istnienie na tym terenie polan reglowych, powstałych na skutek wypalania miejsc pod prowadzenie wypasu. Już w okresie dwudziestolecie międzywojennego bardziej światli właściciele ziemscy z gorczańskich okolic dostrzegli, że gospodarka leśna bardzo mocno niszczy przyrodę.Gorce Turbacz Wzorem hrabiego Adama Stadnickiego gospodarującego w paśmie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim także hrabia Adam Strzeński opiekujący się dobrami w Porębie Wielkiej wydzielił część lasu dla ochrony naturalnych drzewostanów. Po I wojnie światowej coraz większe obszary Gorców trafiały pod ochronę rezerwatową. W 1981 roku utworzono w końcu Gorczański Park Narodowy.

Obejmuje on obszar ponad 7000 hektarów w głównym grzbiecie, chroniąc między innymi okolice Obidowca, Jaworzyny Kamienieckiej, Kudłonia, doliny Kamienieckiego Potoku oraz Turbacza. Sam najwyższy szczyt Gorców znajduje się poza parkiem. Ponad 90% jego powierzchni stanowią lasy. Większość z nich to buczyna karpacka, pozostałe świerkowe bory górnoreglowe. W skład parku wchodzą Szczawatakże polany reglowe, które niestety powoli zarastają. Park usiłuje zapobiegać temu zjawisku prowadząc tak zwany kulturowy wypas owiec, który pomaga w ograniczaniu zarastania polan przez młody las. 

Gorczański Park Narodowy należy do najlepiej dostępnych dla turystów. Oprócz szlaków znakowanych oraz spacerowych szlaków gminnych na jego terenie wytyczono także ścieżki edukacyjne. Są one przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać bardziej dokładne informacje o gorczańskiej przyrodzie, etnografii i historii. Wiodą one przez miejsca niedostępne z tradycyjnych szlaków pieszych i wyposażone są w tablice informacyjne pozwalające na samodzielne pogłębianie wiedzy. Jednocześnie GPN wydał serię mini przewodników po swoich ścieżkach edukacyjnych pozwalających na ich poznanie.